Obrazovna dijaloška platforma održana je u utorak i srijedu u Trebinju i Istočnom Sarajevu za  predstavnike različitih društvenih sektora u oblasti obrazovanja sa teritorije ovih opština.

Cilj ove platforme je da učesnici aktivno učestvuju u dijalogu, da se čuju njihova mišljenja i stavovi, te da razumiju koncept i značaj kvalitetnog obrazovanja. Naglasak je i na važnosti međunarodnih istraživanja, a cilj je i da učesnici prenesu dobijene informacije ciljanim grupama i pojedincima u lokalnoj zajednici.

Aleksandar Vukanović, direktor Osnovne škole «Vuk Karadžić» iz Trebinja ističe da je jako važno da stručnjaci iz oblasti obrazovanja znaju na kojem su nivou znanja u odnosu na ostatak svijeta, te da su međunarodna testiranja izuzetno važna.

«Ovo testiranja će nam pomoći da uočimo kakav je nivo znanja kod djece i šta je to što možemo da unaprijedimo, tako da nam mnogo znače saznanja do kojih ćemo doći», rekao je Vukanović.

Kako objašnjava Dijana Pejić, direktorica Genesis Project-a, kroz ovaj dijalog naročito se razgovara o međunarodnom PISA testiranju čiji će rezultati biti obavljeni 3. decembra.

„Ovi rezultati će nam pokazati šta to trebamo da promijenimo u obrazovanju u BiH kako bismo stvorili djecu sposobnu za savremeno tržište rada i kako bi djeca stekla funkcionalno znanje», istakla je Pejić.

Učesnicima su predavanja održale prof. dr Ivana Zečević, ekspert za pedagošku i školsku psihologiju, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci i  doc. dr Slavica Tutnjević, ekspert za razvojnu psihologiju, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

«Za razliku od raznoraznih platformi i seminara, današnja je bila drugačija, interaktivna i informativna. Meni lično PISA testovi nisu novi, kao ni ostali međunarodni ispiti pomenuti na platformi, ali većini prisutnih tema je bila potpuno nova, a u budućnosti mislim da će biti neizbježna. Trebalo bi da su svi prisutni dobili dovoljno jasnu sliku da bi mogli dalje ‘širiti riječ’ o PISA testovima», kazala je Milica Božić iz Jezičkog centra IN iz istočnog Sarajeva.

Milijana Grujić, školska pedagogica iz Istočnog Sarajeva potvrđuje da su predavanja bila veoma korisna i aktuelna za prosvjetne radnike.

«Pisa, Timss i druga međunarodna istraživanja su jako bitna za budućnost našeg obrazovanja, posebno kad se govori o kvalitetu istog», smatra Grujić.

Obrazovna dijaloška platforma u Trebinju i Istočnom Sarajevu se realizovala zajedno sa opštinskim upravama, koje su partneri na projektu u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“, a koji implementiraju UNICEF, UNESCO i UNDP u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF) te sredstvima Ambasade Kraljevine Norveške.

HP, novembar 2019.