Na Tjentištu je jutros došlo do većeg odrona zemljišta koji potencijalno može ugroziti i Spomenik Bitke na Sutjesci.

U Dolini heroja na Tjentištu došlo je do odrona zemljišta.

Klizište se pojavilo nakon 11 časova i prijeti da ugrozi Spomenik Bitke na Sutjesci.

Spomenik na Tjentištu
Spomenik na Tjentištu

 

Spomenik na Tjentištu
Spomenik na Tjentištu
Izvor: RTRS