Na osnovu člana 5. stav 1 Odluke o stipendiranju studenata („Službeni glasnik Grada Trebinja“ broj 15/16) i Pravilnika o uslovima i postupku ostvarivanja prava na stipendiju („Službeni glasnik Grada Trebinja“ broj 16/17), Komisija za dodjelu stipendija na sastanku održanom dana 24.02.2018. godine donijela je odluku o utvrđivanju redoslijeda prvenstva redovnih studenata, podnosilaca zahtjeva za dodjelu stipendija.
Odluku prvostepene komisije za dodjelu stipendija Grada Trebinja i rang listu možete pogledati OVDJE.