Agencija za bezbjednost hrane BiH preporučila je potrošačima da se pri pripremi, rukovanju i čuvanju hrane pridržavaju preporuka nadležnih institucija i da obrate pažnju na sadržaj deklaracije i organoleptičke osobine proizvoda, dok subjekte u poslovanju sa hranom podsjeća na njihovu zakonsku odgovornost za zdravstvenu ispravnost hrane.

U saopštenju povodom 16. oktobra – Svjetskog dana hrane, navodi se da Agencija, u saradnji sa nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta, u kontinuitetu preduzima mjere zaštite zdravlja i interesa potrošača, te zaštite interesa proizvođača.

Iz Agencije podsjećaju da u današnjim uslovima globalne trgovine hranom uvijek postoji rizik da se zdravstveno neispravna hrana nađe na tržištima više zemalja u veoma kratkom vremenu, zbog čega je izuzetno značajno da u BiH postoje sistemi brzog obavještavanja da bi Agencija i druge nadležne institucije u tim situacijama mogle da otklone ili minimiziraju rizik.

Kada je riječ o procentu neodgovarajućih uzoraka hrane, koji se analiziraju u nadležnim laboratorijama, kao i bolesti koje se prenose putem hrane, nema značajnih odstupanja od situacije u zemljama okruženja i EU, iako je u BiH zbog stanja elementarne nepogode prouzrokovanog poplavama postojao povećan rizik od oboljenja.

Sve mjere zasnivaju se na propisima o hrani, koje inicira i priprema Agencija u saradnji sa nadležnim institucijama.

Propisi o hrani usklađuju se sa legislativom EU, a u njih su ugrađeni najnoviji naučni standardi čime se na najbolji način štiti zdravlje potrošača.

Od osnivanja Agencije pripremljena su i objavljena 133 propisa o hrani, kojima su preuzete odgovarajuće uredbe, direktive, odluke i standardi EU, koji su postali obavezujući za sve učesnike u sistemu bezbjednosti hrane u BiH.

Ove aktivnosti prepoznala je i inspekcija Kancelarije za hranu i veterinarstvo EU, koja je prilikom posjete početkom godine ocijenila da u BiH postoji solidna zakonska osnova za mlijeko i proizvode od mlijeka namijenjene za izvoz u EU u skladu sa relevantnim zahtjevima EU.

U okviru provođenja propisa o vodama u BiH, sva prirodna mineralna, prirodna izvorska i stona voda koja se stavlja na tržište BiH, obavezno mora biti priznata i upisana u Registar Agencije.

U BiH je do sada priznato ukupno 47 prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda, te je omogućeno proizvođačima iz BiH da budu konkurentni na domaćem i evropskom tržištu.

S ciljem jačanja kapaciteta nadležnih institucija u BiH i subjekata u poslovanju sa hranom, Agencija za izvoz hrane na tržište EU, trenutno provodi tvining lajt projekt u saradnji sa Kancelarijom za hranu i veterinarstvo Litvanije, u okviru kojeg se vrše specijalizovane obuke i treninzi subjekata u poslovanju sa hranom i službenika nadležnih institucija.

U proteklom periodu Agencija je dodatno edukovala oko 2.800 učesnika.

U okviru obilježavanja Svjetskog dana hrane, Agencija u saradnji sa fakultetima sa kojima ima potpisan Sporazum o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji, organizuje prezentaciju kojom će studenti i nastavno osoblje biti upoznati sa aktivnostima i aktuelnim stanjem u oblasti bezbjednosti hrane da bi se kroz njihov budući naučno-istraživački rad doprinijelo postizanju visokog stepena bezbjednosti hrane.

Izvor: Nezavisne novine