Студентски центар, Академија ликовних умјетности и Факултет за производњу и менаџмент у Требињу се налазе у оквиру два павиљона (објекта) ушли су у пројекат Енергетске ефикасности који реализује Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологју РС.

Објекти су изграђени 1908.године, а реконструисани 1999.године.

Термичка изолација не постоји ни у једном дијелу вањског омотача, највећи дио прозора су изворни дрвени прозори који су у јако лошем стању (трагови труљења, пукотине, напрслине, неисправни механизми, велика инфилтрација ваздуха и др).

Једино Студентски центар (који обухвата дио приземља у сваком од два павиљона) има разведен централни систем гријања, док се остале просторије загријавају по потреби електричним гријалицама.

У објектима не постоји централни систем хлађења и климатизације. Расвјета је углавном изведена са флуоросцентним и свјетиљкама са жарном нити.

На оба павиљона (објекта) је планирана израда термичке изолације зидова, израда термичке изолације међуспратне таванске конструкције, замјена постојећих фасадних прозора и врата новим, реконструкција система гријања која подразумијева уградњу топлотних пумпи и нових инсталација и гријних тијела, реконструкција система за припрему топле потрошне воде која обухвата и уградњу соларних колектора, ревитализација постојећег система расвјете уградњом одговарајуће LED расвјете.

Циљ санације је смањење потрошње енергије и текућих енергетских трошкова, повећање комфора у затвореним просторијама, смањење емисије CO2, подизање нивоа свјести о енергетској ефикасности.

Поред наведеног, у оба објекта ће овим избором новог система гријања (преко топлотних пумпи) бити уједно омогућено и хлађење просторија.
Извор: Независне новине