Svjetski dan voda, koji se obilježava svake godine 22. marta, šansa je da naučimo više o temama vezanim za vodu, da nas podstaknu da kažemo drugima kako treba da preduzmu nešto po tom pitanju.

 

 

Svjetski dan voda je ustanovljen 1992. godine na inicijativu Ujedinjenih nacija, i od tada se svake godine obilježava 22. marta. Svake godine, UN odjeljenje za vodu ustanovljava temu za Svjetski dan voda koja odgovara trenutnim ili izazovima u budućnosti. Zalaganje u kampanji koordinišu jedan ili nekoliko članova ovog odjela.

 

Bolja voda, bolji poslovi

Danas, gotovo polovina radnika na svijetu – 1.5 milijardi ljudi – rade u sektorima koji imaju veze sa vodom, a skoro svi poslovi zavise od vode i onih koji obezbjeđuju njenu sigurnu isporuku. Pa ipak, prava miliona ljudi koji rade u vodi i sa vodom nisu priznata niti su oni zaštićeni osnovnim pravima radnika. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana voda – Voda i poslovi – se fokusira na to kako dovoljna količina i kvalitet vode može da promijeni način života radnika, pa i da transformišu društva i ekonomije.

Prava miliona ljudi koji rade sa vodom su ugrožena

Na Svetski dan voda, ljudi sa svih strana svijeta pokazuju da brinu i da imaju moć da mijenjaju svijet. Inspirisani su informacijama koje koriste da bi promijenili stvari. Ove godine mnogi će se usredotočiti na činjenicu da voda i radna mjeta imaju moć da mijenjaju živote ljudi. Skoro svaki posao je vezan za vodu i one koji treba da osiguraju njenu bezbijednu isporuku. Tri od četiri posla širom svijeta zavise o vodi. U stvari, nedostatak vode i nemogućnost pristupa vodi može da ograniči ekonomski rast i razvoj u godinama koje dolaze, navodi se u izvještaju UN sektora za vode koji će biti objavljen danas na Svjetski dan voda u Ženevi.

U današnje vrijeme prava miliona ljudi koji rade u vodi i sa vodom nisu priznata, niti su oni zaštićeni osnovnim pravima radnika. Ovo treba da se promijeni.


Izvor: Nezavisne novine