Obavještavamo vas da će vakcinacija protiv gripa u sezoni 2019/2020 početi od 14. 11. 2019. godine, te da je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske saglasno da pravo na besplatnu vakcinaciju imaju sljedeće kategorije stanovništva:

Pacijenti na hemodijalizi;
Pacijenti koji boluju od šećerne bolesti-insulin ovisni;
Pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama liječenja, odnosno:

pacijenti sa ugrađenim stentom,
pacijenti kojima je rađena balon dilatacija,
pacijenti kod kojih je rađen bypass,
pacijenti sa ugrađenim vještačkim valvulama,
pacijenti sa ugrađenim pacemaker-om.

HIV pozitivne osobe i pacijenti oboljeli od AIDS-a;
Djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu;
Djeca oboljela od cistične fibroze pluća;
Svi zaposleni na infektivnim klinikama/odjeljenjima i jedinicama intenzivne medicine;
Osobe koje boluju od mišićne distrofije i multiple skleroze;
Osobe koje su završile sa prijemom hemoterapije i trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti;
Lica sa posebnim potrebama sa boravkom u kolektivnom smještaju.

Izvor: Radio Nevesinje