Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Лејла Решић рекла је да је Приједлогом закона о локалној самоуправи омогућено да Народна скупштина на приједлог Владе може распустити локални парламент, а одлуку о распуштању скупштина доставља Централној изборној комисији.

Образлажући приједлог овог закона у Народној скупштини Републике Српске, Решићева је рекла да Народна скупштина може да распусти скупштину јединице локалне самоуправе ако се не конституише у року од шест мјесеци од дана потврде резултата избора од надлежног органа.

Она је навела да је овим законским рјешењем такође дефинисано да се локални парламент може распустити ако у законом одређеном року не донесе буџет јединице локалне самоуправе који је предложен на начин, у роковима и по проступку прописаним законом.

Локални парламент може да се распусти ако не одржи сједницу скупштине дуже од шест мјесеци и ако након спроведеног поступка опозива градоначелник, односно начелник општине не буде опозван, наводи се у образложењу овог Приједлога закона.

Предвиђено је да се у градској управи може формирати кабинет градоначелника као посебна организациона јединица и њене надлежности, а понуђена су и нова рјешења којима се ограничава број запослених на неодређено вријеме у јединицама локалне самоуправе у зависности од броја становника.

Приједлогом овог закона предвиђено је да се град може успоставити на урбаном подручју које чини јединствену географску, социјалну, економску, историјску и територијалну цјелину са одговарајућим нивоом развоја и ако има више од 60.000 становника.

Сједница Народне скупштине Републике Српске биће настављена сутра расправом о наведеном приједлогу закона.

Народна скупштина разматраће и Приједлог закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Посланици ће разматрати Приједлог закона о мирном рјешавању радних спорова и Приједлог закона о позоришној дјелатности.

Биће разматран и Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске, те Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске.

 

Извор: Срна