Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je utvrdilo modifikovani Prijedlog Zakona o akcizama, koji je usaglašen na nivou ministara finansija i premijera entiteta, kao i predstavnika Vijeća ministara , a nakon niza obavljenih konsultacija i analiza, uz aktivnu podršku i tehničku ekspertsku asistenciju delegacije EU.

Ključna izmjena se odnosi na činjenicu da se ne povećavaju akcize, osim na biogoriva i biotečnosti, nego se za 0,15 KM povećavaju cestarine, pri čemu će se prikupljena sredstva isključivo koristiti za izgradnju autoputeva/autocesta i za izgradnju i rekonstrukciju svih drugih vrsta puteva/cesta.

Novim zakonom povećanje je samo  za 15 feninga, sa postojećih 10 na 25 feninga, a postojeće akcize na naftu i naftne derivate uopšte se ne povećavaju.

Samo se za 15 feninga povećava akciza na lož ulje koje se koristi za pogon motora i uvodi se akciza od 30 feninga, jednako kao  sada za dizel, na biogoriva i biotečnosti, da bi se spriječile dosadašnje zloupotrebe vezano za lož ulje i biogoriva.

Putarina od 25 feninga je namjenskog karakter i može se koristiti isključivo za izgradnju autocesta, u iznosu od 20 feninga i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta  5 feninga.

Sve ovo je eksplicitno navedeno u Prijedlogu zakona koji je danas utvrđen.

Povećanje putarine za 15 feninga nebi trebalo rezultirati linearnim poskupljenjem litra dizela ili benzina za 15 feninga, već za oko 5 do 7 feninga.

 

Izvor: vijesti.ba