Fabrika duvana Sarajevo najveći je proizvođač cigareta u Bosni i Hercegovini. Od 1. septembra ove godine ova fabrika izvršiće korekciju maloprodajnih cijena svojih proizvoda u segmentu cigareta.

Korigovane maloprodajne cijene cigareta donosimo tabelarno:

cijenovnik cigareta