Nedavno je stupio na snagu Etički kodeks za radnike i učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj, a koji je izradio Pedagoški zavod Republike Srpske a usvojilo Ministarstvo prosvjete. U izradi je i sličan Pravilnik ponašanja i za srednje škole.

Ovim etičkim kodeksom utvrđuju se moralna načela i načela profesionalne etike nastavnika, stručnih saradnika i ostalih radnika osnovne škole i učenika u vaspitno-obrazovnom procesu u cilju zaštite dostojanstva, profesije i ličnosti, unapređenja moralnih vrijednosti i podizanja svijesti i odgovornosti radnika škole i učenika u osnovnoj školi.

Cilj Kodeksa je poštovanje, razumijevanje i prihvatanje osnovnih načela i moralno opravdanog ponašanja u školi.

Radnici škole i učenici treba da se ponašaju u skladu sa principom jednakosti i pravednosti, na način koji isključuje svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje.

„Neprihvatljiv je svaki vid uznemiravanja radnika škole i učenika.

Uznemiravanjem se smatra svako neprimjereno ponašanje prema drugom licu u cilju povrede ličnog dostojanstva i ometanja u obavljanju radnih zadataka.Uznemiravanjem se naročito smatra svaki čin, učinjen prvi put ili ponovljen, verbalni, neverbalni ili fizički, koji stvara ili doprinosi stvaranju neprijatnog radnog okruženja i ambijenta u kojem radnik ili učenik boravi i radi.Radnici škole i učenici treba da sa pažnjom dobrog domaćina koriste, čuvaju i štite imovinu i osnovna sredstva koja su im povjerena u radu i nastavi“ navedeno je u ovom Kodeksu.

Kodeks je precizno definisao šta učenicima u osnovnim školama nije dozvoljeno.

Nošenje pirsinga, upadljive šminke na licu i noktima, uske, kratke i izazovne odjeće, obuće sa visokom potpeticom, upotreba mobilnih telefona, unošenje u školu opasnih predmeta i materija.

Nadalje, učenicima je zabranjeno da nose obilježja kao što su natpisi, slike ili oznake koje vrijeđaju osjećanja drugih naroda ili koje podstiču vjersku, polnu ili drugu netrpeljivost.

Za vrijeme boravka u školi, na nastavnim časovima i ostalim oblicima vaspitno-obrazovnog rada, učenicima nije dozvoljeno:
– nošenje pirsinga:
‒ naušnica u nosu,
‒ naušnica u obrvama,
‒ naušnica u usnama,
– upadljiva šminka na licu i noktima,
– nošenje uske, kratke i izazovne odjeće:
‒ obnažene grudi,
‒ obnažen stomak,
‒ obnažena bedra,
– nošenje obuće sa visokom potpeticom,
– upotreba mobilnih telefona suprotno Zakonu o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon),
– donošenje skupocjenih predmeta u školu,
– unošenje u školu opasnih predmeta i materija:
‒ oružja,
‒ noževa,
‒ petardi,
‒ droge,
‒ alkoholnog pića i slično,
– svako ometanje rada nastavnika i drugih učenika tokom časa.

Ista pravila važe i za radnike škole.

Radnici škole treba da dolaze u školu prikladno odjeveni.

Pod neprikladnom odjećom i nakitom se podrazumijevaju:

kratke pantalone i kožne pantalone, košulje, bluze ili majice bez rukava i odjeća sa dubokim dekolteom,
pretijesna i prekratka odjeća,nošenje odjeće sa natpisima, slikama ili oznakama koje vrijeđaju osjećanja drugih naroda ili koja podstiču vjersku, polnu ili drugu netrpeljivost,obnaživanje grudi, stomaka i bedara,nošenje papuča, japanki i patika, neuredna frizura, upadljiva šminka i nokti,
pirsing:
‒ naušnica u nosu,
‒ naušnica u obrvama,
‒ naušnica u usnama.

Radnici škole koji u okviru svog posla raspolažu povjerljivim podacima treba da štite tajnost takvih podataka.

Također, radnicima škole, u skladu sa Zakonom, nije dozvoljeno:
da dolaze na posao u alkoholisanom stanju ili pod uticajem opojnih sredstava, te da koriste alkoholna pića ili opojna sredstva tokom radnog vremena, nije im pušenje u prostorijama škole, osim u onim koje su za to određene.
Radnici ne smiju donositi oružje i predmete kojima se mogu nanijeti ozljede, ugroziti život učenika i radnika škole, odnosno načiniti šteta školskoj i ličnoj imovini. Radnici ne smiju rješavati međusobne sukobe fizičkom silom,neovlašćeno mijenjati podatke u evidenciji, odnosno javnoj ispravi brisanjem, dodavanjem ili precrtavanjem podataka, ne smiju držati i naplaćivati privatne časove i instrukcije učenicima škole u kojoj je nastavnik u radnom odnosu,

Zabranjen je nezakonit rad ili propuštanje radnji, čime se sprečava ili onemogućava ostvarivanje prava djeteta, učenika ili zaposlenih, kao i neizvršavanje ili nesavjesno, neblagovremeno i nemarno izvršavanje poslova, po nalogu direktora, te nezakonito raspolaganje sredstvima, školskim prostorom, opremom i imovinom škole, i iznošenje školske dokumentacije iz škole.

Izvor: buka.com