Noćas kazaljke treba vratiti za jedan sat unazad, odnosno sa 03:00 na 2:00 sata. Tako ćemo spavati jedan sat duže.

 

Ljetno računanje vremena završava se u noći između 25. i 26. oktobra, a kazaljka na satovima pomjeriće se jedan sat unazad.

U nedjelju, 26. oktobra, kazaljke treba vratiti za jedan sat unazad, odnosno sa 03:00 na 2:00 sata. Tako ćemo spavati jedan sat duže.

Zimsko računanje vremena počinje posljednjeg vikenda u oktobru i traje do posljednjeg vikenda u martu.

Kazaljke se ne pomjeraju svugdje u svijetu u isto vrijeme. Tako su SAD i Kanada uvele od 2007. godine da zimsko računanje vremena počinje prvom nedjeljom u novembru i završava drugom nedjeljom u martu.

Pomeranje vremena se u većini slučajeva obavlja u noći između subote i nedjelje, da ne bi uzrokovalo veće probleme za radno stanovništvo.

Rusija je ukinula zimsko računanje vremena potpuno 2011. godine.

Island je jedina evropska zemlja koja nije uvela zimsko i ljetnje računanje vremena.