Duet popularnog italijanskog pjevača sa Brunellom Selo, koji je Nino otpjevao na festivalu San Remo 1999. godine. Pjesma je postigla izuzetnu popularnost u Italiji ali i kod nas. Zanimljivo je da jezik u pjesmi nije čisti italijanski, već dijalekt koji se može čuti u Napulju, i jugu Italije uopšte.