U  Opštini Nevesinje juče je održan sastanak proizvođača krompira sa profesorom sa Poljoprivrednog fakulteta iz Istočnog Sarajeva Grujicom Vicom. Ova ustanova ranije je  izabrana za izradu  proizvođačke specifikacije, najvažnijeg dokumenta u procesu brendiranja nevesinjskog krompira.

Profesor Vico prisutne je upoznao sa dosadašnjim tokom brendiranja. Prenio im je utiske sa sastanka sa predstavnicima Organske kontrole „OK“ (Organizacija za certifikaciju) i upoznao ih sa njenim načinom rada.

Bilo je riječi i o izradi loga za Udruženje proizvođača nevesinjskog krompira – Nevesinje. Članovima su ponuđena tri primjera logoa, koje su izradili studenti Likovne akademije iz Trebinja. Uz manje korekcije, dogovoreno je po kom grafičkom znaku će ubuduće biti prepoznatljivo ovo Udruženje.

Pri kraju je i izrada obrazaca za evidenciju proizvodnje, a od proizvođača se očekuje da do 15. juna prijave u registar sve proizvodne parcele.

Priča o brendiranju nevesinjskog krompira počela je prije godinu dana. Procesom brendiranja  želi se postići da ovaj prehrambeni proizvod  dobije zaštićenu proizvodnu oznaku u BiH, jer svojim osobinama, prema riječima stručnjaka, ispunjava sve stroge kategorije, kako kod nas, tako i na nivou EU.

 

Izvor: Radio Nevesinje