Sanacija objekta Doma zdravlja Nevesinje teče planiranom dinamikom, a radovi se izvode kvalitetno. Ovo je konstatovano na konsultativnom sastanku predstavnika investitora, izvođača radova, korisnika objekta i nadzornog organa.

Adaptacija i reorganizacija dijela objekta Doma zdravlja  po projektu „Jačanje zdravstvenog sektora“ trebalo bi da stvori bolje uslove za rad i smanji troškove održavanja. Ukupna vrijednost radova iznosi 689.323  KM od čega je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS obezbjedilo 70% sredstava, dok je Opštine Nevesinje izdvojila 30%.

Nakon obilaska radova načelnik opštine Momčilo Šiljegović  je pohvalio trud menadžmenta, ljekara i ostalog medicinskog osoblja koji u otežanim uslovima besprijekorno obavljaju radne zadatke. On je podsjetio da  Opština kao suinvestitor u projektu učestvuje sa 30% sredstava što sa projektnom dokumentacijom i stručnim nadzorom iznosi oko 220.000 KM. Šiljegović je apelovao na sve učesniku u projektu da ispoštuju zadate rokove kako bi Dom zdravlja prije zime bio stavljen u funkciju.

Predstavnik Direkcije za obnovu i izgradnju koja vrši stručni nadzor,  inženjer Slavko Mijanović,  ocijenio je da se radovi izvode veoma kvalitetno  i da sve nepredviđene situacije rješavaju u dogovoru sa izvođačem, korisnikom i predstavnicima opštine Nevesinje i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

Izvor: Radio Nevesinje