Opštinska boračka organizacija Nevesinje obavještava porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide od prve do četvrte kategorije da je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske raspisalo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u skladu sa Uredbom o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS za navedene kategorije.

Zahtjevi za stambeno zbrinjavanje podnose se pismeno organu opštinske uprave nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu lično ili putem pošte sa naznakom:

Za prijavu na Javni poziv za stambeno zbrinjavanje PPB i RVI po Uredbi o stambenom zbrinjavanju PPB i RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS.

Javni poziv je otvoren do 31. maja 2019. godine.

Izvor: Radio Nevesinje