Skupština opštine Nevesinje usvojila je juče Zaključak da se rehabilitacija i izgradnja magistralnog puta M 6.1 i povezivanje opštine Nevesinje i istočne Hercegovine sa Кoridorom 5C odredi kao strateški infrastrukturni prioritet.

Zadužen je načelnik opštine da podnese inicijativu Vladi RS za preusmjeravanje novčanih sredstava sa projekta „Modernizacija regionalnog puta Nevesinje – Berkovići“ na projekat „ Rehabilitacija i izgradnja dijela magistralnog puta koji spaja istočnu Hercegovinu sa Кoridorom 5C“.

Кako se obrazlaže u Zaključku, magistralna saobraćajnica prema Mostaru je u lošem stanju i ne ispunjava većinu tehničkih normi. Skupština je zauzela stav da se uputi inicijativa Vladi RS da se pronađe najoptimalnije rješenje za planiranje, projektovanje i izgradnju dijela ove magistralne saobraćajnice.

Izgradnjom pratećih objekata, prije svega tunela, riješio bi se prevoj Grebak, smanjila dužina postojeće dionice i povećala bezbjednost korisnika saobraćajnice, navodi se u Zaključku. Dodaje se da lokalna zajednica podnošenjem inicijative ne odustaje od modernizacije saobraćajnice Nevesinje – Berkovići budući da podržava realizaciju projekta izgradnje vjetroparka Trusina. U sklopu ovog projekta radiće se rekonstrukcija saobraćajnice prema lokalitetu Trusina, obrazloženo je u Zaključku koji će biti upućen Vladi RS.

Govoreći o razlozima za pokretanje inicijative, načelnik opštine Milenko Avdalović naglasio je da je otvorena mogućnost da se napravi istorijski poduhvat priključenja opštine na Кoridor 5C. Rekao je da je razgovarao sa mještanima Trusine koji se protive inicijativi, ali smatra da je saobraćajnica prema Mostaru kao jedna od najfrekventnijih u Hercegovini, u ovom trenutku prioritet opštine.

Odbornici SDS-a su poručili da nisu protiv izgradnje saobraćajnice prema Mostaru, ali jesu protiv predloženog načina finansiranja projekta.Smatraju da inicijativa nije dobro pripremljena i da je pokrenuta da se odloži presvlačenje asfalta na ovoj saobraćajnici.

Iz SNSD-a su naglasili da inicijativa nije politički motivisana i da je od vitalnog značaja za opštinu Nevesinje. Dodali su da se ovim projektom ne isključuje pravo na međusobno povezivanje opština Nevesinje i Berkovići.

Iz PDP-a su ocijenili da nije izvodljivo preusmjeravanje sredstava holandske agencije „Orio“ na rehabilitaciju magistralnog puta M 6.1.

Socijalistička partija smatra da je pružena prilika da se riješi dugogodišnji saobraćajni problem opštine Nevesinje i da treba upotrijebiti sav politički i institucionalni kapacitet da projekat krene u realizaciju.

DNS je mišljenja da je izgradnja magistralne saobraćajnice prema Mostaru prioritet, ali iz ove partije podsjećaju da će i prema Berkovićima još ove godine biti nastavljena rehabilitacija puta.

SRS „Srpska u sigurne ruke“ smatra da se oko incijative trebaju konsultovati opštine Nevesinje i Berkovići.

Zaključak o podnošenju inicijative Vladi RS za preusmjeravanje novčanih sredstava usvojen je glasovima skupštinske većine (16), dok je opozicija bila uzdržana (5).

U preostalom dijelu sjednice nije bilo mnogo diskusija.

Odbornici su usvojili Regulacioni plan „Novo groblje“ čime su stvoreni planski uslovi za parcelaciju zemljišta i izgradnju novog gradskog groblja sa pratećim objektima i infrastrukturom na lokalitetu Gvozd. Usvojeno je i više odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini putem neposredne pogodbe radi oblikovanja građevinske čestice.

 

Izvor: Radio Nevesinje