Javna ustanova Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske, u cilju zadovoljavanja razvojnih potreba djece  realizuje projekat „Socijalizacija djece Republike Srpske – 2018.“ Projekat će se realizovati u uslužnom prostoru Omladinski hostel „Užice“ u Bečićima, opština Budva, Republika Crna Gora.

Projektom se obuhvataju djeca starosti od šest do 15 godina, u slučaju djece sa smetnjama u razvoju do 17 godina. Prednost za učešće u Projektu imaju djeca koja nisu bila učesnici ovog Projekta u prethodnim godinama i djeca koja su u 2017. godini ispunjavala uslove Javnog konkursa, a nisu učestvovala u Projektu zbog ograničenih kapaciteta u uslužnom prostoru, a za koje roditelji- staratelji podnesu zahtjev po Javnom konkursu za 2018. godinu.

Javni konkurs za izbor najpovoljnijih ustanova i organizacija za realizaciju projekta i podnošenje zahtjeva roditelja -staratelja djece – ciljnih kategorija,  objavljen je 05.02.2018. godine u dnevnim novinama „Glas Srpske“, i otvoren je mjesec od dana objavljivanja.

Zainteresovane ustanove i organizacije prijave na konkurs dostavljaju Javnoj ustanovi Centru za socijalni rad, kao mjesno nadležnom prvostepenom organu, dok roditelji ili staratelji podnose zahtjeve za ostvarivanje prava na zadovoljavanje razvojnih potreba djece ciljnih kategorija.

Na Javni konkurs roditelji ili staratelji djece ciljnih kategorija, mogu se obratiti pojedinačnim zahtjevima za učestvovanje djece u Projektu u slučaju da se djeca već ne nalaze na spiskovima neke od ustanova, organizacija zainteresovanih za učešće  u Projektu.

Roditelji ili staratelji podnose zahtjeve JU Centru za socijalni rad na propisanom obrascu. Uz zahtjev je neophodno dostaviti: izvod iz matične knjige rođenih  za dijete, fotokopiju lične karte podnosioca – zahtjeva roditelja /staratelja/, nalaz i mišljenje komisije CSR  u slučaju da se radi o djetetu sa smetnjama u razvoju, rješenje o starateljstvu u slučaju da se radi o djetetu bez roditeljskog staranja, rješenje o invalidnosti roditelja (ako je roditelj invalid) ili nalaz i mišljenje ljekara ako je roditelj hronični bolesnik, ako je dijete iz porodice demobilisanih boraca VRS u stanju socijalne potrebe  i dokaze o kategoriji demobilisanog borca i o tome da je porodica u stanju socijalne potrebe.

Ciljne kategorije djece su:

 • djeca kod kojih je izvršena procjena potreba i usmjeravanje  u smislu Pravilnika  o procjeni potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju;
 • djeca sa hroničnim oboljenjima;
 • posebno talentovana djeca – pobjednici na opštinskim, republičkim takmičenjima  i posebno istaknuti sportisti, muzičari…);
 • djeca bez roditeljskog staranja;
 • djeca iz strukturalno i funkcionalno promijenjenih porodica;
 • djeca žrtve nasilja i žrtve trgovine djecom;
 • djeca iz porodica, koji  su korisnici stalne novčane pomoći,  prema Zakonu o socijalnoj zaštiti  i djeca korisnika prava na dodatak na djecu;
 • djeca civilnih žrtava rata i logoraša;
 • djeca  čiji je jedan od roditilja ili oba invalid – bez obzira na uzroke nastajanja invaliditeta ( ratni vojni invalidi VRS, civilni invalidi, invalidi rada i sl.) i djeca čiji su roditelji-staratelji hronični bolesnici čije zdravstveno stanje znatno utiče na kvalitet porodičnog života i zadovoljavanje razvojnih potreba djece;
 • djecu iz porodica demobilisanih boraca VRS koji se nalaze u stanju socijalne potrebe;
 • djecu iz višečlanih porodica, lošijeg materijalnog statusa;
 • djeca romske populacije,
 • djeca, braća i sestre djece sa smetnjama u razvoju;
 • djeca predškolskog uzrasta (vulnerabilne kategorije) u prvoj smjeni Projekta.

Sve detaljnije informacije vezano za realizaciju projekta zainteresovane ustanove, organizacije i roditelji –staratelji, mogu dobiti u JU Centar za socijalni rad ili na tel. 059/610-210.

 

Izvor: Radio Nevesinje