Javno preduzeće „Komus“ danas je dobilo 24 kontejnera za odlaganje otpada koji će biti postavljeni u užem gradskom jezgru i prigradskim naseljima. Nabavku komunalne opreme u okviru Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) finansirala je opština Nevesinje, a isporučilac je preduzeće  „SV Company“ iz Laktaša.

Prema planu Opštinskog odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove manji kontejneri biće postavljeni u tipske betonske boksove, a kontejneri veće zapremine u prigradska naselja.

Direktor „Komusa“ Savo Šarenac naglašava  da će nakon obnavljanja voznog parka i nabavke kontejnera ovo javno preduzeće lakše obavljati poslove čišćenja javnih površina i odvoza smeća. Prema njegovim riječima, stari kontejneri iz centra grada sada će biti raspoređeni u prigradska naselja koja do sada nisu imala spremišta za odlaganje otpada.

Izvor: Radio Nevesinje