Direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Srđan Todorović i direktor „Komusa“ Savo Šarenac potpisali su prekjuče ugovor o sufinansiranju projekta „Nabavka opreme za sakupljanje, razdvajanje i odlaganje ambalažnog otpada“.

 

Ukupna vrijednost projekta je 112.000 KM, od čega je učešće Fonda 65.000 KM, a preostali dio finansiraju Opština Nevesinje i JP „Komus“.

Todorović je naglasio da je glavni cilj projekta podizanje kapaciteta komunalnih preduzeća u procesu razdvajanja ambalažnog otpada i drugih korisnih materijala od komunalnog otpada.

– Određene sirovine i dio ambalaže biće ponovo iskorišten i tako će biti ostvaren dodatni prihod za komunalno preduzeće – pojasnio je Todorović.

Fond za zaštitu životne sredine je sredstva za projekte prikupio od subjekata koji stavljaju  upakovane proizvode na tržište Republike Srpske.

– Rukovodimo se principom da zagađivač plaća određenu naknadu koju dalje usmjeravamo za podršku subjektima čija će aktivnost doprinijeti smanjenju ove vrste otpada u životnoj sredini – rekao je Todorović, naglašavajući da se sa prvim prikupljenim sredstvima finansira uspostavljanje infrastrukture koja će omogućiti razdvajanje i odlaganje ambalažnog otpada.

Tokom današnjeg potpisivanja Ugovora u Kabinetu načelnika opštine Nevesinje,ocijenjeno je da će projekat omogućiti bolju održivost komunalnog preduzeća jer će smanjiti troškove deponovanja i povećati  dio prihoda od izdvojenih sirovina, a u perspektivi može otvoriti i nova radna mjesta.

Fond za zaštitu životne sredine će krajem godine raspisati novi javni poziv za subjekte koji su započeli uspostavljanje infrastrukture za razdvajanje ambalažnog otpada.

Izvor: Radio Nevesinje