Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite raspisalo je javni poziv za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 400 ratnih vojnih invalida od prve do desete kategorije i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove.

Prema projektu banjske rehabilitacije za 2020. godinu planirana je banjska rehabilitacija za sedam korisnika iz opštine Nevesinje.

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnose se opštinskom Odjeljenju za opštu upravu do 15. jula 2020. godine. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Šalter sali Opštine Nevesinje.

Prema kriterijumima Javnog poziva pravo na banjsku rehabilitaciju nemaju lica koja su to pravo koristila po Projektu banjske rehabilizacije Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite u protekle tri godine, kao i RVI – amputirci i paraplegičari koji su banjsku rehabilitaciju koristili putem Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Javni poziv istaknut je na Oglasnoj tabli opštine. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na tel: 059/610-339.

 

 

 

 

Izvor: Radio Nevesinje