U okviru redovnog uređenja grada koje Odjeljenje za prostorno uređenje opštine Nevesinje sprovodi u saradnji sa preduzećem „Komus“, otpočela je akcija uklanjanja montažnih poslovnih objekata sa javnih površina.

 

 

Akcijom su obuhvaćeni objekti u kojima se već duže vrijeme ne obavlja nikakva poslovna djelatnost i kojima je istekao ugovor o zakupu gradskog građevinskog zemljišta. Jedan dio objekata, na zahtjev nadležnog odjeljenja, vlasnici uklanjaju sami dok će preostali objekti biti uklonjeni rješenjem građevinske inspekcije.

Nakon uklanjanja objekata mehanizacija Komus-a uklanja betonske podloge, a zatim će se izvršiti zatravnjivanje površina i vraćanje terena u prvobitno stanje.

Do sada je sprovedena akcija na lokacijama parka pored Doma kulture, Partizanskog spomen groblja, Lovačkog doma, pored zgrade „Ravna gora“ a u planu je i uklaljanje objekata na trgu Alekse Šantića (Malta), u ulici Nemanjića, Kilavcima kao i ostalim lokacijama za koje se utvrdi da objekti ne rade duže vrijeme ili im je istekao ugovor o zakupu.

Cilj akcije jeste oslobađanje javnih i zelenih površina kao i uređenje izgleda grada jer ovakvi objekti svojim izgledom narušavaju izgled okoline. Obzirom da je u poslijeratnom periodu u našem gradu izgrađen veliki broj poslovnih objekata koji u potpunosti zadovoljavaju potrebe grada, nadležno odjeljenje će u buduće raditi na smanjivnju broja ovakvih objekata.

Izvor: Radio Nevesinje