Послије више деценија чекања, коначно су направљени први кораци ка изградњи пречистача воде у Невесињу. Прије двадесетак дана потписан је уговор са словеначким „Есотехом“, чије су екипе снимиле постојеће, нимало повољно стање постојећих постројења. Исправну воду из градског водовода, 66 литара у секунду, Невесињци могу очекивати наредног прољећа.

Темељну реконструкцију, претрпјеће сва постројења на водозахвату Алаговац, закључио је, на првом снимању, стручни тим из Велења. Радови ће бити обимни, да би до корисника стигла исправна вода за пиће.

„Реконструкија подразумијева простор за дозирање хемикалија, простор за седминентацију и таложење. Морамо обавити темељне електро и машинске радове“, навео је инжињер „Есотеха“ Слободан Мркоњић.

Систем узимања воде из акумулације, пречишћавање и убацивање у цјевовод, одавно је застарио. Постојећа постројења, реконструисана 2000. године, била су у употреби врло кратко.

Готово осамнаест година већина постројења на водозахвату Алаговац није била у функцији. Новина која се уводи изградњом фабрике воде је измјена хемикалија, које ће служити за дораду воде.

У систем се упумпава вода, чији су параметри често испод границе исправности. Алтернатива је била питка вода са оближњих извора.

„Рок за извођење радова је десет мјесеци. Заправо четердесет два дана од потписивања уговора, и након тога десет мјесеци, а то је у априлу наредне године“, рекао је директор ЈП Водовод Невесиње Славиша Сокнић.

Финансијска конструкција, од 1.181.000 евра, финансира се из више извора. Цијена радова била је знатно потцијењена.

„На првом тендеру цијена реконструкције пречистача је била 877 хиљада, а на другом 1.181.000 евра, тако да смо морали обезбиједити додатна средства. У међувремену стигао је грант од Владе у износу 175 хиљада евра“, изјавио је начелник општине Невесиње Миленко Авдаловић.

Пројектом „Водоводи и канализација Републике Српске“ обезбијеђено је 560 хиљада евра, а недостајућих 446 хиљада евра поклонила је словеначка Агенција за међународни развој. Истовремено, траје изградња цјевовода, члији је водозахват на извоу Удбина.

„У току је рјешавање имовинских односа, на релацији Војине – Жиљево, гдје ће бити пумпна станица“, додао је Авдаловић

Стабилно напајање водом, из два правца, Невесиње би требало да заврши најдаље за годину дана.

 

Извор: РТРС