Приједлогом закона о основном васпитању и образовању у Републици Српској прописано је да се након завршеног деветог разреда врши провјера ученичких постигнућа – мала матура, и то рјешавањем тестова писаним путем.

Програмом мале матуре се одређују наставни предмети из којих ученици рјешавају тестове, а малу матуру спроводи Републички педагошки завод, речено је Срни у Министарству просвјете и културе Републике Српске.

hp-media-group-logoПриједлогом закона о основном васпитању и образовању, којег је Влада Републике Српске усвојила 17. новембра на сједници у Источном Сарајеву, предложена су законска рјешења која треба да допринесу унапређењу квалитета васпитања и образовања.

Предложена су рјешења која доприносе да ученик буде активни субјект васпитно-образовног процеса, са којим раде добро оспособљени и компетентни наставници и стручни сарадници, наводи се у образложењу овог приједлога закона.

Први пут су дефинисани исходи основног васпитања и образовања који описују шта ученик треба да зна, разумије и може обављати на основу завршеног процеса учења у овом нивоу образовања, дефинисаног кроз знање, вјештине и компетенције.

Прописује се обавеза школе да прати интересовање и склоност ученика, односно подстиче професионалу оријентацију ученика, усмјерава га за упис у средњу школу и на тај начин се ученик лакше опредјељује за своје прво занимање.

Прописано је васпитање и образовање дјеце с посебним васпитно-образовним потребама по индивидуалним образовним програмима, ангажовање лица-асистента као подршка ученику са сметњама у развоју и тима за подршку надареним и талентованим ученицима.

Предложеним одредбама унапређује се и рад са надареним и талентованим ученицима. Планирано је формирање тима за подршку који промовише значај рада са надареним и талентованим ученицима и који сарађује са различитим институцијама и организацијама које могу пружити подршку надареним и талентованим ученицима.

На овај начин и уз примјену индивидуалних образовних програма за даровите и талентоване ће се овим ученицима омогућити квалитетнији рад и боље напредовање током школовања.

Вредновање квалитета васпитно-образовног рада је, такође, ново у односу на важећи закон. Прописан је начин спровођења самовредновања и спољашњег вредновања рада школе.

У Приједлогу овог закона предвиђено је и да школе доносе развојне планове чијом примјеном ће се знатно побољшати квалитет васпитно-образовног процеса у смислу дугорочног планирања и вредновања рада школе.

Извор: Срна