Prijedlogom zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u Republici Srpskoj propisano je da se nakon završenog devetog razreda vrši provjera učeničkih postignuća – mala matura, i to rješavanjem testova pisanim putem.

Programom male mature se određuju nastavni predmeti iz kojih učenici rješavaju testove, a malu maturu sprovodi Republički pedagoški zavod, rečeno je Srni u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.

hp-media-group-logoPrijedlogom zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kojeg je Vlada Republike Srpske usvojila 17. novembra na sjednici u Istočnom Sarajevu, predložena su zakonska rješenja koja treba da doprinesu unapređenju kvaliteta vaspitanja i obrazovanja.

Predložena su rješenja koja doprinose da učenik bude aktivni subjekt vaspitno-obrazovnog procesa, sa kojim rade dobro osposobljeni i kompetentni nastavnici i stručni saradnici, navodi se u obrazloženju ovog prijedloga zakona.

Prvi put su definisani ishodi osnovnog vaspitanja i obrazovanja koji opisuju šta učenik treba da zna, razumije i može obavljati na osnovu završenog procesa učenja u ovom nivou obrazovanja, definisanog kroz znanje, vještine i kompetencije.

Propisuje se obaveza škole da prati interesovanje i sklonost učenika, odnosno podstiče profesionalu orijentaciju učenika, usmjerava ga za upis u srednju školu i na taj način se učenik lakše opredjeljuje za svoje prvo zanimanje.

Propisano je vaspitanje i obrazovanje djece s posebnim vaspitno-obrazovnim potrebama po individualnim obrazovnim programima, angažovanje lica-asistenta kao podrška učeniku sa smetnjama u razvoju i tima za podršku nadarenim i talentovanim učenicima.

Predloženim odredbama unapređuje se i rad sa nadarenim i talentovanim učenicima. Planirano je formiranje tima za podršku koji promoviše značaj rada sa nadarenim i talentovanim učenicima i koji sarađuje sa različitim institucijama i organizacijama koje mogu pružiti podršku nadarenim i talentovanim učenicima.

Na ovaj način i uz primjenu individualnih obrazovnih programa za darovite i talentovane će se ovim učenicima omogućiti kvalitetniji rad i bolje napredovanje tokom školovanja.

Vrednovanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada je, takođe, novo u odnosu na važeći zakon. Propisan je način sprovođenja samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja rada škole.

U Prijedlogu ovog zakona predviđeno je i da škole donose razvojne planove čijom primjenom će se znatno poboljšati kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa u smislu dugoročnog planiranja i vrednovanja rada škole.

Izvor: Srna