Najmlađi korisnik invalidske penzije u Republici Srpskoj ima 26 godina i već tri godine prima penzijski ček.

Kako su objasnili u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) RS, riječ je o korisniku rođenom 1990. godine, koji prima penziju od oktobra 2013. sa ostvarenim stažom osiguranja dvije godine i 11 mjeseci.

– Kada je riječ o najmlađim penzionerima, osim njega, invalidsku penziju od 2012. godine prima i još jedan stanovnik RS koji ima 27 godina – rekli su Fondu PIO.

U Fondu PIO su dodali da je za prvih osam mjeseci ove godine u RS ostvareno 936 invalidskih penzija.

U postupku ocjene radne sposobnosti, prema njihovim riječima, trenutno se nalazi još oko 200 podnosilaca zahtjeva za invalidsku penziju.

– Najčešći razlog odlaska u invalidsku penziju su kardiovaskularne i bolesti koštanog i mišićnog sistema, te karcinomi i psihosomatska oboljenja – kazali su u Fondu PIO.

Invalidsku penziju lani je, prema njihovim podacima, ostvarilo 1.100 stanovnika RS, dok ih je samo godinu ranije bilo 211 više.

– Za ocjenu radne sposobnosti sa ciljem ostvarivanja prava na invalidsku penziju prošle godine podneseno je 5.088 zahtjeva. Procenat ocjene koja je rezultirala gubitkom radne sposobnosti je 21,6 odsto – istakli su u Fondu.

Dodali su da je na adresu Fonda 2014. godine stiglo 128 zahtjeva manje, u odnosu na lani, ali da je u 26,4 odsto slučajeva utvrđen gubitak radne sposobnosti.

Što se tiče visine invalidske penzije, prema Zakonu o PIO, obračunava se na isti način kao i starosna penzija.

– Visina penzije je u direktnoj zavisnosti od dužine penzijskog staža. Osim toga, ona zavisi i od visine plate i osnovice osiguranja na koje je vršena uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje – kazali su u Fondu.

Međutim, ako je riječ o povredi na poslu, koja je uzročnik invalidnosti ili smrti osiguranika, naglasili su u Fondu, dobija se puna penzija, odnosno kao da je ostvaren puni penzijski staž od 40 godina.

– Minimum za ostvarivanje prava na invalidsku penziju je pet godina staža osiguranja ili deset godina penzijskog staža, osim u slučaju povrede na radu – dodali su u Fondu PIO.

Prvi čovjek penzionera u RS Rade Rakulj istakao je da u pojedinim opštinama Srpske ima više korisnika invalidskih nego starosnih penzija.

– Mladić i od 18 godina u slučaju neke nesreće na poslu postaje penzioner. Međutim, kod nas su mladi ljudi masovno odlazili u penzije poslije proteklog rata kupujući medicinsku dokumentaciju. Zbog toga danas u RS ima mnogo mladih koji su u penziji – rekao je Rakulj.

Dodao je da RS ima najveći procenat penzionera u odnosu na zemlje bivše Jugoslavije.

Rakulj je naglasio da su pojedini stanovnici u RS ostvarili penziju, a zatim otišli u inostranstvo da rade, dok ček dolazi u ruke članovima njihove porodice.

Prava

U Fondu PIO ističu da je za ostvarenje prava na invalidsku penziju potrebno da prije donošenja ovog rješenja ljekarska komisija donese nalaz, ocjenu i mišljenje o gubitku radne sposobnosti.

– Ocjena može biti i da ne postoji invalidnost ili liječenje nije završeno, kao i neki drugi modaliteti ocjene – objasnili su u Fondu.

 

Izvor: Glas Srpske