Najveća prosječna plata na prostoru bivše Јugoslavije prema podacima od decembra prošle godine isplaćena je u Sloveniji i iznosila je 1.035,58 evra, dok je najmanja isplaćena u Srbiji i to prema podacima od januara 2016. i iznosila je svega 327 eura.

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim licima u Hrvatskoj za decembar 2015. iznosila je 762 evra (5.772 kune). Istovremeno, prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) za januar ove godine u Crnoj Gori iznosila je 490 evra. U odnosu na decembar 2015. godine prosječna (neto) zarada u januaru 2016. godine zabilježila je rast od 0,2 posto.

Prosječna plata u Bosni i Hercegovini u decembru prošle godine iznosila je 430,50 evra (842 KM), a u Makedoniji u istom periodu isplaćena je prosječna plata koja je iznosila 373 evra (22.715 denara).Prosječna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u januaru 2016. godine u Srbiji iznosila je 327 evra (40.443 dinara).

U poređenju sa prosječnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u decembru 2015. godine, nominalno je manja za 21,4 posto i realno je manja za 21,9 posto. Prosječna zarada isplaćena u januaru 2016. godine nominalno je veća za 2,9 posto i realno je veća za 0,5 posto od prosječne zarade isplaćene u januaru 2015. godine.

Izvor: RTRS