U organizaciji Katedre za industrijsko inžinjerstvo za energetiku u utorak 04. juna
u 13 časova, u amfiteteatru Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje održaće se predavanje na temu: „Cijene i tarife u energetici“.

Predavač je dr Velinka Tomić, šef sektora za finansijske i administrativne poslove u
Regulatornoj Komisiji za energetiku Republike Srpske.

Sa Fakulteta za proizvodnju i menadžment pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju ovom predavanju.

 

HP, jun 2019.