Lokalni tim ASuBiH-a Gacko, u srijedu,  12. avgusta sa početkom u 12:00 sati na Trgu Save Vladislavića, obilježava međunarodni dan mladih, koji ovaj put nosi naziv „Because we are young“. Članovi lokalnog tima Gacko će pored planiranih aktivnosti za ovaj dan, predstaviti dosadašnji rad lokalnog tima i pozvati sve zainteresovane srednjoškolce da im se pridruže.

 

Asocijacija srednjškolaca je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija koja okuplja sve srednjoškolce, kao i sve Savjete učenika srednjih škola u BiH.

Osnovni cilj ASuBiH-a je poboljšanje statusa srednjoškolaca u BiH, kroz realizaciju njihovih ideja i zastupanje prava. Kroz svoje projekte ASuBiH edukuje, povezuje, informiše srednjoškolce i upoznaje ih sa njihovim pravima. Asocijacija srednjoškolaca je punopravni član OBESSU-a, Unije srednjoškolaca evropskih zemalja od 11. oktobra. 2009. godine.

Izvor: Opština Gacko