Izložba je koncipirana kroz zamisao da se fokus umjetničkog rada postavi na pitanje procesa njegovog nastanka, kao bitnijeg fenomena od njegove materijalne pojavnosti.

Pod umjetničkim radom, podrazumijevam rad u smislu mentalnog i fizičkog zalaganja. Umjetnički rad se ne reflektuje u ideji gotovog proizvoda, odnosno njegove pojavnosti u materijalnom smislu, već u termodinamičkom smislu (količina energije prebačena iz jednog stanja u drugo), izuzimajući ekonomsko značenje (mjera obavljenog posla, odnosno izvršenog rada).

 

Hercegovina Promo, april 2018.