Foto: Hercegovina Promo

 

Prethodnih dana je u svim vodotokovima u regiji povećan vodostaj, zbog aktuelnih padavina i topljenja snijega sa planinskih vrhova. Takav slučaj je i sa Zalomkom, koja u ljetnim mjesecima nema površinskog toka dok je trenutna količina vode u koritu ove ponornice na nivou trajnih vodotokova.