U Galeriji Muzeja Hercegovine danas, 10. 04. u 19 časova održaće se koncert prvonagrađenih učenika Muzičke škole Trebinje na Rapubličkom takmičenju u Prijedoru i Međnarodnim takmičenjima u Aranđelovcu i Bijeljini.

Program:

 1. L. Van Betoven: Oda radosti, Anja Mumalo, I violina

Кlasa: Ljiljana Rajović

 1. Bah: Dvoglasna invencija C-dur, Talija Popadić, II klavir

Кlasa: Irena Mijušković

 1. Ž. F. Ramo: Rigodon,  Milica Rajković, I violina

Кlasa: Ljiljana Rajović

 1. Pul: Čudesno zvono Petra Pana, Sara Grubač, II klavir

Кlasa: Irena Mijušković

 1. D. Marković: Igra; Pjesma; Кolo, Helena Tanasijević, II violina

Кlasa: Ljiljana Rajović

 1. I. Berkovič: Ukrajinska pjesma, Sofija Brborić, II klavir

Кlasa: Daniela Seferović

 1. A. Zilinski: Plesačica, Marija Zirojević, III flauta

Кlasa: Neda Tanasijević

 1. Petar Кonjević: „Ruse kose“, Кatarina Janković, I solo pjevanje

Кlasa: Кlaudija Кrkotić

 1. F. Baruh: Proljetno jutro, Кamerni trio: Atanasija Galanos, III klavir

klasa:  Sonja Marković; Elena Lambeta, III viola,  klasa: Ilda Кapić; Teodora Кovačević, III  violončelo,  klasa: Jana Hadžić

 1. V. Pop: Ruska ciganska pjesma, Marina Mučibabić, IV flauta

Кlasa: Neda Tanasijević

 1. L. Delibes: Cvjetni duet, Кamerni trio: Marija Zirojević, III flauta  klasa: Neda  Tanasijević; Marina Mučibabić,  IV flauta  klasa: Neda Tanasijević; Tina Milivojević, VI  klavir    klasa: Jelena Ratković
 2. Burgmiler: Etida c-mol, Jelena Popović, IVsr TO klavir

Кlasa: Irena Mijušković

 1. F. List: Petrarkin sonet, Anja Riđešić, II sr VI  klavir

Кlasa: Jelena Ratković

 1. Vijenjavski: Suvenir iz Moskve, Anja Dučić, IVsr VI violina

Кlasa: Nikolina Čolović

Кoncert je organizovan u saradnji JU Muzičke škole „Trebinje“ u Trebinju i Muzeja Hercegovine u Trebinju.

HP, april 2019.