Donosimo foto-reportažu od devet fotografija koje je potpuno samostalno napravio naš sedmogodišnji sugrađanin, uz pomoć „odbačenog“  očevog foto-aparata. Uvažavajući godine, kvalitet opreme i samostalnost, u pitanju je „majstorski rad“.

Velika ljubav malog čovjeka prema motorima i fotografiji.