Starijim polovnjacima koje sada vozimo vrijednost će porasti, a vozni park u BiH će se podmladiti.

 

 

Ukratko, ovo su očekivani efekti odluke koja na snagu stupa za manje od mjesec dana, a odnosi se na to da će rampe prema BiH biti spuštene za uvoz vozila koja ne ispunjavaju Euro 4 standard.

Eminentni stručnjaci pozitivnom ocjenjuju ovu novinu jer, kako ističu, ona donosi brojne pozitivne trendove, koji se, između ostalog, ogledaju u povećanju bezbjednosti saobraćaja, ali i smanjenju aerozagađenja.

„Smanjiće se uvoz smeća, jako loših automobila sa visokim stepenom zagađenja vazduha, što je pozitivno ako se uzme u obzir da su i ove zime veći gradovi imali baš takav problem“, ističe Muris Čičić, profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Po riječima ovog ekonomiste, nije isključeno da će doći do smanjenja uvoza automobila, ali će se, u tom slučaju, taj trend kompenzovati na unutrašnjem tržištu, što znači da će doći do povećanja kupoprodaje vozila koja su već uvezena u BiH.

„Vjerovatno će stoga porasti i cijene polovnih vozila, koji su sada u vlasništvu građana, ali ne ovih koji zadovoljavaju Euro 4 standard, već starijih automobila, odnosno krševa“, naveo je Čičić.

Kad je podvukao crtu zaključio je da će, dakle, u budućnosti doći do smanjenja zagađenja vazduha, a imaćemo kvalitetniji vozni park, a time i bezbjedniji saobraćaj.

Pozitivni efekti

Odluku da se od 1. aprila u BiH mogu uvesti samo ona vozila koja ispunjavaju Euro 4 standard pozdravlja i Ševal Kovačević, inženjer saobraćaja i ovlašteni sudski vještak za saobraćaj BiH, koji ističe da su pozitivni efekti višestruki.

„Ogroman je broj starijih vozila na našim putevima i mi više ne znamo šta ćemo s njima. Ovakva odluka odraziće se na podmlađivanje voznog parka i pozitivno će uticati na ukupnu tehničku ispravnost vozila“, ističe Kovačević, koji dodaje da je ovakvu odluku trebalo i ranije donijeti.

Zaposleni na portalima čiji je fokus djelovanja kupoprodaja vozila ističu da situacija u auto-kućama i placevima i sada pokazuje da one najviše nude automobile koji već ispunjavaju Euro 4 standard.

Stoga Džejna S. Mekić, urednik portala Mobile.ba, smatra da novonastala situacija neće ništa znatno promijeniti kada je riječ o uvozu polovnjaka u BiH. Svjedoci smo, po njenim riječima, da se uprkos krizi voze sve novija vozila na našim putevima.

„Stoga mislim da će s vremenom na našim ulicama biti više novijih vozila, jer ljudi se prilagođavaju novonastaloj situaciji, iz razloga opšte sigurnosti kada je ispravnost u pitanju, kao i zbog nabavke vozila radi osjećaja prestiža i mnogih drugih razloga“, ocijenila je Mekićeva.

Izvor: capital.ba