U avgustu 2018. godine evidentirano je 29 narušavanja javnog reda i mira, što je za 38,5% manje nego u istom periodu prošle godine. Prekršaje je počinilo 28 lica, što je manje u odnosu na uporedni period (avgust 2017.) za 44%.

Po Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici smanjen je broj krivičnih djela i prekršaja za 33,3%, kao i izvršioca za 50%.

Broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda u avgustu je 37, što je manje za 7,5% u odnosu na uporedni period. Evidentirana je jedna nezgoda sa smrtno stradalim, tri sa teško povrijeđenim, sedam sa lakše povrijeđenim licima i 26 sa materijalnom štetom.

Evidentirano je ukupno 913 prekršaja za koja je prijavljeno 850 lica.

U posmatranom periodu, iz saobraćaja je isključeno 108 vozača i 11 vozila. Najviše vozača je isključeno zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola – njih 87.

Policijska uprava Trebinje je od 04. do 30. avgusta 2018. godine, na putnoj mreži koju pokriva koristila savremeni radaraski sistem za evidentiranje prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine. U navedenom vremenskom periodu evidentirana su 1003 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine.

PU Trebinje je, u avgustu 2018. godine, evidentirala 24 krivična djela, manje za 17,2% u odnosu na uporedni period. Od ukupnog broja krivičnih djela na Opšti kriminalitet se odnosi 16 krivičnih djela, na Zloupotrebu opojnih droga jedno, na Privredni kriminalitet tri i na bezbjednost javnog saobraćaja četiri.
Rasvjetljena su dva krivična djela i to iz tekućeg perioda.
HP, septembar 2018.