„Smatram da dobra žena nadahnjuje čovjeka, da ga sjajna žena interesuje, lijepa žena ga očarava, a osjećajna ga zadobija.“

Anatol Frans