„Ostaje tako da živi želja i vjera da će jednom doći sanjani raj, a s tom željom lakše se živi.“

Meša Selimović