„Najstarije i najkraće riječi „da“ i „ne“ zahtjevaju najviše razmišljanja.“

Pitagora