„Prvi poljubac dođe mu kao neka mala matura, posle koje dijete prelazi u više razrede, gde se uči viša matematika ljubavi sa svim poznatim i nepoznatim količinama.“

Branislav Nušić