“ Najteža stvar u životu je znati koji most treba preći, a koji spaliti.“

 

Dejvid Rasel

 

.