„Kada neka žena kupuje mušku košulju, onda je zaljubljena. Kada je pegla, onda je udata. Ako pritome i pjeva, onda je i jedno i drugo.“

Salvador Dali