„Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muhe, a u koju se hvataju male.“

Onore de Balzak