“ Prostodušni ljudi razmišljaju kako da potroše vrijeme, a pametni kako da ga iskoriste.“

Artur Šopenhauer

 

.