„Uspjeh je nagrada za ljude koji ostanu vjerni svojim idejama. „

Džon Hajnds

 

.