„Snovi su obnovljivi. Bez obzira na to koliko smo stari, i u kakvim uslovima živimo, još uvek postoje netaknute mogućnosti u nama i nova ljepota koja čeka da se rodi.“

Dejl E. Turner