„Treba malo da međusobno ličimo, da bismo se mogli shvatiti, ali treba i da se razlikujemo, da bismo se mogli voljeti.“

Pol Zeraldi