“ Najčešće znamo šta hoćemo, ali nećemo da kažemo. A onda vrijeme elegantno prođe … „

Nepoznati autor