“ Priroda nam je dala po dva oka i po dva uva a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati a manje govoriti, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prećutati gluposti.“

 

Konfučije

 

.