“Ni jedno ljudsko biće ne može opstati samo, bez zajednice. “

Dalaj Lama