“ Intelektualac je čovjek koji koristi više riječi no što je potrebno, da objasni stvari koje ne razumije. „

Dvajt Ajzenhauer

 

.