“ Čovjek je rođen da radi, da trpi i da se bori. Ko tako ne čini, mora propasti.“

 

Nikola Tesla

 

.